Campbell Co ApS

Bio-pavilloner og affaldskoncept til Roskilde Festival

Kernen i dette koncept er en miljørigtig pavillon som kan afløse de 8.000 lavkvalitets-pavilloner der hvert år bliver efterladt på festivalen, og afstedkommer ca. 50 tons miljøproblematisk og svært håndterbart affald.

Udfordring

Roskilde Festival er som en kollektiv enhed på mange måder en afspejling af samfundet, men på festivalen er brugen af engangsprodukter, og brug-og-smid-væk-kulturen, på grund af det begrænsede område særligt udbredt og synlig. Festivalens ledelse ønsker at stimulere udviklingen indenfor bæredygtighed, både gennem forbedret samarbejde med sine leverandører, men også som formidler af oplysning om bæredygtighed og social ansvarlighed til sit publikum.

Diagnose

Der skal udvikles en ny type pavillon, som kan erstatte de eksisterende. Men det åbner op for nye problemstillinger, såsom hvad de skal laves af, og hvordan de skal indsamles. Og hvis de kan genbruges, hvordan skal indsamling- og genbrugsprocedurerne da se ud?

Løsning

Der blev udviklet et pavillon-design med et tilhørende koncept for stimulering af genanvendelseskulturen på Roskilde Festival. Pavillonens skelet er fremstillet af genbrugsplast blandet med træspåner, og dugen er af rent genbrugsplast. Der genbruges plastmateriale fra det eksisterende affald fra Roskilde Festival til produktion af pavillonerne. Pavillonerne kommer således til at indgå i en genanvendelsescyklus.

Pavillonen er endvidere designet med festivalbrug for øje, både med hensyn til robusthed, enkelhed, vejrbestandighed og behov for størrelsestilpasning og individualisering. Pavillonen indgår tillige i en form for pant-system. Dugen sendes til afbrænding sammen med ødelagte stænger og samlinger. De intakte dele gemmes og kan bruges igen til næste års festival. Målet er at det skal være nemt, enkelt, sjovt og formålstjenstligt at indsamle og sortere sit affald og derfor værd at indlevere ting der ellers blot efterlades. Genbrugscentrene skal være ramme for events, konkurrencer og oplysning om genanvendelse af materialer og affaldshåndtering. Eksempelvis kan gæsterne med navn registrere på en interaktiv væg, hvor meget affald de afleverer på genanvendelsesstationen. Ligesom i et computerspil gøres det synligt hvilken gæst eller gruppe, der fører. Vinderne får f. eks billetter og en pavillon med en attraktiv placering til næste års festival.

Resultat

Konceptet blev præmieret med en 3. plads ved Erhvervs- og Byggestyrelsens konkurrence for social innovation, Idéfaktor 2010.

Roskilde Festival arbejder nu på at få nogle prototyper produceret så konceptet kan blive testet, om ikke i 2011, så i 2012.

For Roskilde Festival betyder systemet at en stor del af det affald der i dag blot efterlades på campingområdet, vil blive indsamlet og sorteret. Udover de nævnte fordele, er der naturligvis også en stor økonomisk besparelse i at slippe for at håndtere de 50 tons meget uhåndterlige plastikpavilloner, som efterlades på festivalpladsen hvert år.

“ En grøn pavillion kan løse et centralt og stort affaldsproblem, men også vise vejen frem i forhold til at tænke alternativt i en ”brug og smid væk kultur” – kan vi finde en løsning her, ligger det lige for senere at finde løsningsmodeller for andre typer affald, som eksempelvis campingstole, liggeunderlag, telte mv. Og dette har perspektiver der rækker langt udover Roskilde Festivals grænser… ”

– Esben Danielsen, udviklingschef, Roskilde Festival

Comments are closed.