Campbell Co ApS

CSR-strategi for Premier Is

Premier Is’ nye ledelse lægger kursen om og sætter fokus på ’ansvarlighed’. Det betyder både at der bliver igangsat konkrete initiativer i virksomheden, der skal styrke deres profil, og at der skal skabes kommunikation omkring virksomhedens holdninger og medansvar.

Udfordring

I Premier Is vurderer ledelsen at en fremtidssikret virksomhed også er en ansvarlig virksomhed. Derfor igangsætter de flere samfundsansvarlige initiativer, heriblandt et klimapartnerskab med DONG, hvor virksomhedens energiforbrug bliver analyseret og muligheder for forbedringer udpeget. Premier Is går hermed i gang med en proces der skal optimere virksomhedens energiforbrug, og styrke virksomhedens grønne performance.

Diagnose

Campbell Co laver i samarbejde med konsulenterne fra DONG Energy en opgørelse og analyse af alle initiativer som direktøren har igangsat, og rådgiver om hvad, og hvor meget, der skal kommunikeres til omverdenen. Som ansvarlig virksomhed er det vigtigt at være åben og sikre at virksomhedens adfærd og holdninger bliver kommunikeret tydeligt.

Løsning

Derfor udarbejdes der i første omgang et kort ansvarlighedsdokument, hvorigennem virksomhedens holdninger og konkrete målsætninger kommunikeres. Der lægges planer for de områder, der trænger til opmærksomhed og udvalgte styrker fremhæves i et strategi notat. Der var mange historier der kunne fortælles, men når det drejer sig om CSR-kommunikation er det vigtigt at kommunikere nøgternt og præcist. Derfor er kun udvalgte historier fremhævet i dokumentet, og hvert et ord er valgt omhyggeligt, således at budskabet er tydeligt, og risiko for misforståelser undgås. Der er blevet lagt vægt på evidens og troværdighed i processen.

Resultat

Premier Is har i dag deres strategiske fundament for deres CSR kommunikation i orden. Selvom virksomheden skulle blive kulegravet af en journalist, ville journalisten finde langt flere positive historier end Premier Is har valgt at kommunikere. Endvidere er der lagt vægt på at Premier Is’ profil og holdning vil stå klart for enhver læser, det være sig en kunde, en medarbejder eller en politiker.

”Campell Co har været en glimrende sparringspartner i forbindelse med analyse til og udarbejdelse af vores ansvarlighedsnotat. Josefine Campell har stor viden og indsigt i netop CSR området og har bidraget med den ekspertviden vi havde behov for.”

Jesper Uggerhøj, adm. dir. Premier Is

Comments are closed.