Campbell Co ApS

Forretningsudvikling for eksklusiv buntmager

Udfordring

Bundtmager Pia Christensen er en dygtig håndværker fra en stolt tradition, som fremstiller specialdesignede pelse af høj kvalitet. Igennem hele virksomhedens historien har hendes fokus ligget mest på at skabe gode produkter til sine kunder, og mindre på at udvikle den forretningsmæssige side af sit foretagende. Pia Christensen nærede ønske om at skabe mere vækst og udvikling i virksomheden, heriblandt at styrke sit brand.

Proces: Et forløb med fire workshops:

  1. Workshop på 4 timer, hvor vi fokuserede på mål og ambitioner for forretningen. Det indebar en diskussion af udviklingsscenarier og -muligheder, ressourcer, og prioritering (valg og fravalg).
  2. Workshop på 2 timer ca. en uge efter, hvor vi satte konkrete marketingmål op for virksomheden. Der blev taget nogle beslutninger om målene for virksomheden mht. produktsortiment, distribution og kommunikation.
  3. Møde på 2.5 time omkring 2 uger senere. Her præsenterede vi vores anbefalinger mht. løsningsmodeller for de problemstillinger, vi fastsatte som de vigtigste under den anden workshop. Det resultede konkret i udformningen af en marketingstrategi og -plan.
  4. Møde på 2 timer en uge herefter, hvor vi præsenterede vores anbefalede handlingsplan – dvs. en plan over hvordan Pia Christensen kunne gribe de forskellige nødvendige tiltag an, og i hvilken rækkefølge de burde iværksættes.

Efter første workshop blev det tydeligt at virksomheden havde brug for en strategiafklaring, inden der kunne arbejdes på en konkret marketingstrategi, og dermed træffes de rigtige beslutninger med hensyn til marketingmikset. Derfor blev yderligere analysearbejde igangsat, herunder en analyse af virksomhedens indtjeningsstrømme og økonomi. Resultatet af analysen stillede virksomheden over for nogle konkrete og afgørende strategiske valg, som virksomheden skulle træffe.

Pia Christensen siger selv om forløbet ”Det har været en stor lettelse for mig at få pinpointet og gennemgået, endevendt og optimeret alt lige fra værdier til forbrug af arbejdstid i firmaet, og det samme gælder for den regnskabsmæssige del i firmaet, alle områder, der skal bruges langt mere tid på fremover.”

På baggrund af det analysearbejde der var blevet foretaget, kunne Pia Christensen træffe de fornødne beslutninger om virksomhedens fremtid og arbejdet med marketingstrategien kunne påbegyndes. På tredje workshop blev virksomheden præsenteret for en marketingstrategi, hvor der kom konkrete anbefalinger til marketingmikset og virksomheden blev præsenteret for en vifte af relevante marketingmæssige tiltag, såsom PR, anbefalinger online, eventmarkedsføring etc. Indsatsområderne blev gennemgået, diskuteret og prioriteringerne blev fastlagt.

På sidste workshop blev virksomheden præsenteret for en marketingplan med konkrete handlingsplaner og budgetter, der gør virksomheden i stand til at gennemføre de beslutninger, som blev truffet under processen.

Resultat

Et vigtigt resultat af processen var at virksomheden har fået et bedre overblik over hvilke dele af forretningen der var profitable, og hvor der tabtes penge; samt på hvilke områder der skal gøres en indsats over det næste år for at styrke virksomheden. Udover at resultere i en konkret marketingstrategi og tilhørende handlingsplan, har virksomheden været igennem en bevidstliggørelse mht. forretningførelsen, som skal gøre dem stærkere i fremtiden..

“Men klart, jeg er super imponeret, over det overblik jeg har fået. Absolut fantastisk!”

Pia Christensen

Tags: Branding, Business Development, Cases, Forretningsudviling, Luxery goods

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *