Campbell Co ApS

Identitetsfornyelse for offentlig analyseenhed

Udfordring

FORA er en analyseenhed der ligger under Erhvervs- og Byggestyrelsen, og blev stiftet af en tidligere departementschef. I FORA leverer DJØF’ere forskning til politisk anvendelse, eksempelvis leverer de vidensbaggrund for udformning af ny lovgivning. Men selvom organisationen har succes med at opdyrke spændende og brugbar viden til embedsværket, har man haft problemer med selv at sætte ord på hvad det var organisationens konkrete arbejde bestod i. Desuden ville FORA gerne spede sine analyser til flere beslutningstagere. På baggrund af samtaler med ledelsen blev der igangsat et kommunikationsstrategisk arbejde, heriblandt en proces målrettet at definere og redesigne FORAs identitet.

Diagnose

I løbet af denne proces blev det tydeligt at FORA havde brug for at forny sin grafiske identitet, herunder at få en ny hjemmeside. Desuden havde FORA brug for at arbejde bevidst og målrettet med sin kommunikationsstrategi for at øge afsætningen på politikforslag. Medarbejderne i FORA er stærkt engagerede, og har mange holdninger i forhold til organisationen, og Campbell Co vurderede derfor at det var afgørende for projektets succes at medarbejderne blev involveret i re-branding-processen.

Løsning

I samarbejde med ledende medarbejdere blev organisationens interessenter kortlagt og kategoriseret. Det viste sig at relationerne var komplekse, da man f. eks både kunne være kunde og leverandør på samme tid. Der blev sendt et spørgeskema ud til interessenterne, ved hjælp af hvilket deres holdninger, idéer og opfattelse af FORA blev indhentet. I enkelte tilfælde blev der yderligere foretaget uddybende samtaler. Der blev lavet lister over PR, relevante fonde og rammeprogrammer i EU, casevirksomheder, samarbejdspartnere, etc., med henblik på at give organisationen et bedre overblik over deres relationer.

Alle medarbejdere blev involveret i processen ad to omgange: I første omgang blev der

Fora

afholdt en strategidag hvor medarbejderne kom med forslag til, hvordan de kunne udbrede kendskabet til FORAs arbejde. Her fremkom mange gode idéer, såsom at afholde jævnlige arrangementer, hvor interessenter blev inviteret til at høre om de resultater man var kommet frem til efter et projekts afslutning. I anden omgang blev der afholdt en identitetsworkshop, hvor medarbejderne i en legende kontekst skulle sætte ord og billeder på deres opfattelse af ForaFORA.

Billederne til højre viser FORA medarbejderne på identitetsworkshop.

Resultatet af denne proces blev en koncis beskrivelse af hvad

FORA er, til hvem og hvad FORA leverer, samt et sæt værdier som kunne danne baggrund for det fremadrettede kommunikationsarbejde og design.
Campbell Co indsamlede og analyserede alle data fra processen, og det blev til en implementerbar brand -og kommunikationsstrategi med beskrivelse af konkrete kommunikationsaktiviteter, som ville kunne igangsættes af en medarbejder med de værktøjer rapporten indeholdte.

Idet studerende blev identificeret som en central interessentgruppe, blev der ud over medarbejder-workshoppen, hvor alle deltog, afholdt en speciel workshop særligt målrettet studerende, som er en vigtig del af FORA. Denne workshop handlede om hvordan man fremhæver FORA som en attraktiv arbejdsplads for studerende. Der kom flere gode, konkrete idéer ud af workshoppen, som FORA kan implementere med et minimum af ressourcer.

Designprocessen blev igangsat, og gennem flere sammenhængende forløb blev logoet redesignet, og den grafiske designplatform udviklet. Medarbejderne blev på afgørende tidspunkter præsenteret for resultaterne, så de havde mulighed for at tilkendegive deres mening, og hermed få medejerskab af deres nye organisationsidentitet.

Resultat

FORA har i dag en identitet som alle medarbejdere kender, kan udtrykke, og kan stå ved. Denne autentiske identitet er en afspejling af den kultur og de mennesker man træffer, når man kommer hos FORA. Det er i dag samme signaler man møder på nettet, hos FORA, og på de andre grafiske kontaktflader FORA har. Det giver et troværdigt og stærkt indtryk af, hvem FORA er.

“Vores fornyede identitet har skabt tilfredshed og stolthed i organisationen, og givet positiv respons fra omverdenen.”

Jørgen Rosted, grundlægger af FORA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *