Campbell Co ApS

Kollektiv udviklingsproces af Fremtidens Færgehavn

Udfordring

Bestyrelsesformand Lars Bonderup Bjørn har visioner for en fremtid med udvikling og vækst på Frederikshavn Havn. Opgaven er kompleks, fordi havneudviklingen involverer af mange interessenter, og fordi byens udvikling er tæt på stagneret. Derfor igangsættes der en proces med en bred gruppe af lokale interessenter, såsom rederierne, kommunen og det private erhverv.

Frederikshavn Havn er et trafikknudepunkt for færgetrafik mellem Frederikshavn, Læsø, Sverige og Norge. Indtil videre har udviklingen på havnen været knopskudt. Det har medført en tilfældig udvikling, hvor ikke alle passagerbehov og behov for fremtidssikring er blevet adresseret.

Frederikshavn Havn

Diagnose

Der skulle udvikles et koncept, som kunne lede havnen ind i det næste årti med vækst. Det krævede en plan med konkrete visioner, rum til at samarbejdspartnere kunne præge det, og mulighed for at afgørende interessenter, såsom rederierne, kommunen og de erhvervsdrivende i byen, kunne have medejerskab.

Løsning

Der blev derfor igangsat en proces hvor en bredt forankret interessentgruppe, hjulpet på vej af Josefine Campbell, skulle udvikle konceptet til Fremtidens Færgehavn.

Processen bestod af fem faser:

1. Identifikation af logistiske rammer på havnen
2. Identifikation af vision og målgruppebehov
3. Inspiration
4. Idéudvikling
5. Konceptualisering

Frederikshavn havn udviklingsshoppen
Frederikshavn havn udviklingsshoppen
Frederikshavn havn udviklingsshoppen

I første fase blev de logistiske rammer kortlagt og mulige forbedringer af logistikken

diskuteret. En havn er frem for alt en logistisk arbejdsplads. Nye initiativer må ikke forstyrre driften, men skal derimod styrke den. Der blev derfor fastlagt en logistisk funktionsdeling af havnens områder.

Næste skridt i processen var at definere projektets vision. Det blev udviklet på baggrund af Frederikshavns historie, og det som gruppens medlemmer mente var typisk for byen. Herudover blev arbejdsgruppen præsenteret for målgruppen og deres behov, blandt andet gennem en film, hvor sidstnævnte var blevet interviewet om deres opfattelse af Frederikshavn. Klik her for at se filmen.

Efter at være blevet enige om visionen og gjort bekendt med målgruppernes behov, skulle interessentgruppen inspireres til at udtænke og formulere konkrete idéer. Det skete under et besøg i Hamburg og Bremerhaven, hvor der var rundvisninger og møder med bygherrer og politikere, som delte ud af deres erfaringer. Gruppens medlemmer fik stillet idé-genereringsspørgsmål af Campbell Co under turen, og fik tildelt konkrete kategorier indenfor hvilke de skulle udtænke idéer og samle information.

Fjerde fase var idéudviklingsworkshoppen, hvor arbejdsgruppens medlemmer fik mulighed for at præsentere deres bedste idéer. Herefter var der struktureret kreativitet i grupper, hvor man skulle løse konkrete opgaver med henblik på udarbejdelse af et koncept. En af opgaverne gik ud på at producere en visuel repræsentation af den nye havn vha. modelbygning.

Resultatet af denne workshop blev nogle konkrete sammenhængende forslag fra grupperne og ti ’mood boards’, som er blevet brugt flere gange til at præsentere projektet. Mood boards er en slags collager, der kan bruges til at illustrere en idé og en stemning.

Afslutningsvist samlede formanden for arbejdsgruppen, Mikael Jentsch, og Josefine Campbell op på idéerne fra arbejdsgruppen og samlede det til et konkret koncept. Det var en tydelig rød tråd og bred enighed i arbejdsgruppen på dette tidspunkt, så opgaven var ligefrem.

Campbell Co stod for at dokumentere arbejdet og nedfælde resultatet i en brugbar rapportform, der kan anvendes i det fremadrettede arbejde. Rapporten indeholder flere arbejdsværktøjer, som den kommende projektudvikler kan benytte sig af. Desuden har ledelsen fået visuel dokumentation fra workshoppen, som kan bruges til at illustrere konceptet.

Resultat

Konceptet ’Fremtidens Færgehavn’ adresserer fremtidens behov og udfordringer for Frederikshavn Havn, som færgehavn for de rejsende og for byen, heriblandt logistiske udfordringer, passagerbehov og attraktionsværdi. Konceptet er nu klart til udbud, finansiering, yderligere interessentinvolvering, og implementering.

Bestyrelsen har med begejstring godkendt projektet og arbejder nu på at få det virkeliggjort.

Havnen har oplevet en overvældende interesse fra samarbejdspartnere, som er kommet med konkrete forslag til samarbejdet om fremtidens færgehavn.
“Kreativt, idérigt og nyskabende i dyb respekt for det autentiske miljø omkring Frederikshavn Havn. Campbell Co har bidraget til udviklingen af en strategi og et projekt, som vi alle er meget stolte af. Samtidig på en så konkret måde, at projektet kan virkeliggøres med den rette indsats.”

Lars Bonderum Bjørn, Bestyrelsesformand, Frederikshavn Havn

Comments are closed.