Campbell Co ApS

Sexet cleantech

Kalundborg Symbiosis er verdens første og mest udviklede industrielle symbiose. En industriel symbiose er et system indenfor hvilket én virksomheds affald bliver en anden virksomheds råmateriale. Samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder (inklusive Novo Nordisk, DONG Energi og Kalundborg Kommune) involveret i symbiosen har vist sig at være så fordelagtig, både økonomisk og miljømæssigt, at EU har tildelt midler til at fremme denne slags samarbejde i regionen.

UDFORDRINGEN

Kalundborg-symbiosen er et eksempel på bæredygtighed i verdensklasse, i teori såvel som praksis, da de involverede parter drager fordel af samarbejdet både økonomisk og milmømæssigt. Det eneste problem var, at for få mennesker kendte til det. Kalundborg Symbiosis havde også fået tildelt midler til at grundlægge et Symbiose Center, også i Kalundborg, hvad der betød at vi blev nødt til at skabe en ny type kommunikation, der kunne vise og synliggøre industrielle symbiosers potentiale, samtidig med at der blev videregivet information om det nye Symbiose Center.

DIAGNOSEN

Campbell Co opstøvede date om den halvtreds år gamle symbiose ved diverse metoder, herunder at interviewe nuværende og forhenværende personale og indsamling af pressestof, og lavede visuel research omkring hvordan man skulle kommunikere et komplekst koncept som symbiosen.

I løbet af denne proces blev det klart at Campbell Co blev nødt til at hjælpe Kalundborg Symbiosis, og det nyligt grundlagte Symbiose Center, med at gøre serviceudviklingen mere effektiv, og at kommunire deres fordele tydeligt, for at kunne sælge idéen om industrielle symbiose til andre områder og lande.

LØSNINGEN

Campbell Co har udviklet og gennemført en brandstrategi der blandt andet har resulteret i nye navne, en ny hjemmeside med integration af sociale medier, en ny film, og en helt ny grafisk identitet, inklusive logoer. Som det fremgår af deres hjemmesider, er identiterne for både Kalundborg Symbiosis og Symbiose Centeret blevet udviklet som søsterbrands.

Den mangfoldige bestyrelse er tilfreds og den nye Facebook-gruppe er både levende og aktiv og Kalundborg Symbiosis har fået er design og kommunikationsplatform der formidler hvem de er.

Direktøren for Symbiosen siger:

Vi er alle meget tilfredse med den nye identitet og kommunikationsplatform som Campbell & Co. har skabt til os. Overalt hvor jeg fremviser den nye film, får jeg positiv feedback. Den giver et godt indtryk af hvem vi i virkeligheden er, og folk får mulighed for at forstå hvad vi laver meget hurtigere og mere effektivt

Niels Larsen, Adm. Direktør, Kalundborg Symbiose.

Comments are closed.