Campbell Co ApS

Pedaldrevet vandrensningskoncept til afrikanske landsbyer

Udfordring

Pure H2O’s direktør Jesper Ellegaard er dybt engageret i at løse et af verdens store problemer: stærkt begrænset adgang til rent drikkevand for fattige i tredjeverdenslande. Rent drikkevand er en forudsætning for menneskelig overlevelse. Mere end 1,1 milliarder mennesker har ikke adgang til rent drikkevand og 3,4 millioner mennesker dør af vandrelaterede sygdomme hvert år, primært børn. De som har sværest adgang til rent drikkevand er oftest landbefolkningen i fattige, subsahariske lande.

Diagnose

I løbet af en konceptudviklingsproces, der blev udført i forbindelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens konkurrence, blev det tydeligt at Pure H2O var i besiddelse af teknologi, der kunne udvikles til en økonomisk bæredygtig løsningsmodel. Problemet med de eksisterende teknologier og produkter på markedet er, at de er for indviklede at vedligeholde for lokalbefolkningen. Det betyder ofte at når der skal skiftes reservedele, går maskinen til. Et problem, der er alment kendt i udviklingssektoren.

Slutbrugerne er mennesker bosiddende i et uland, som lever for mindre end 2 USD om dagen. Dette segment refereres ofte til som Bottom eller Base of the Pyramid (BoP). Det samlede verdensmarked for vand i BoP- segmentet anslås af World Research Insitute til at være $20 milliarder USD.

Løsning

Resultatet af udviklingsprocessen blev at Pure H2O vil udvikle en bæredygtig vandcentral til landsbyer i u-lande. Pure H2Os nye produktkoncept ’Human Powered Water’ er rettet mod at levere vandforsyninger til landbefolkningen i den tredje verden; vandforsyninger der både kan give rent drikkevand til folk i lokalområderne, og samtidig være en god forretning for både firma og kunder.

Den nye vandcentral langt mere enkel, har en stor holdbarhed, og drives ved pedalkraft. Vandrensningsmaskinen har forbindelse med en vandcentral, hvorfra man kan købe rent og sikkert drikkevand til konkurrencedygtige priser. En udtjent fragtcontainer med påmonterede vandhaner indrettes som vandbutik (centralen). Herfra kan lokale kvinder sælge vand til lokalbefolkningen og således oprette og drive en forretning. Vandrensningsmaskinen drives ved pedalkraft og fungerer således: Overfladevand fra en sø, en flod, eller en brønd suges ind i en filtreringsenhed,hvor partikler, bakterier og vira neutraliseres og fjernes. Efterfølgende ledes det nu rene vand op i en vandcontainer, og derfra ud til tappehanerne på vandcentralen (se billede 1).

Pure H2O illustration af Jacob Wedendahl

Billede 1: Mikrofinansierede vandcentraler. Illustration af Jakob Wedendah

Erhvervsmulighed for de lokale kvinder

Inspireret af mikrofinans-modelen, kan ”Human Powered Water” -vandcentralen købes på afbetaling af en gruppe lokale kvinder gennem en NGO.  Når man låner til grupper af kvinder, frem for til et enkelt individ er der en større tilbagebetalingsgrad end der normalt er i mikrofinans. Det skyldes at kvindegruppen fungerer som en gensidig social sikring, der hjælper hinanden med at lykkes, hæfter for hinanden, og holder hinanden fast på de fælles besluttede mål. Det er derfor en forholdsvis sikker finansieringsmodel. Betalingen for vand i sker med kontanter. Der er tale om ganske små beløb, men økonomien beregnes ud fra en gennemsnits landsby med 300 indbyggere, der hver dagligt drikker 1 liter rent vand. En lille andel af omsætningen sættes til side til børneuddannelse, og denne CSR-del af projektet beskrives i detaljer i forbindelse med gennemførelsen af de første installationer. Indtægterne fra vandcentralen bliver brugt til at betale for vandcentralen og til at sikre kvinderne en fornuftig indkomst, så de kan brødføde deres børn. Maskinen har ikke brug for en generator eller anden form for el-kilde, da energien til driften genereres ved pedalkraft. Menneskets største muskelgruppe er placeret i vores lår og kan yde op til 200 watt/time. Denne ’Human Powered’ energikilde kan udnyttes til produktion af rent og sikkert drikkevand.

Water Service Teams

Kvinderne som ejer vandcentralen bliver uddannet i at rense filteret i vandrensningsmaskinen – en meget simpel procedure. Herudover uddannes de også i konsekvenserne ved at drikke urent vand, der kan medføre alvorlige sygdomme og hermed potentielt tabt undervisning og arbejdsindkomst. Der etableres ’Water Service Teams’ som driver forretning på basis af behovet for reservedele og maskinservice, således at ’produktionsenheden’ kan producere vand og dermed indkomst i så stort et omfang som muligt.

Resultat

Resultatet er både en effektvi løsning på vandforsyningsproblemet til en fornuftig pris for slutbrugerne, og en god business case for Pure H2O.

Konceptet blev præmieret med en 2. plads til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens konkurrence for social innovation, Idéfaktor. Adm.dir Jesper Ellegaard siddende på prototypen sammen med dommer Tanja Ellis til Idefaktor-konkurrencen.

”Sammen med Campbell Co vandt Pure H2O andenpladsen i konkurrencen Idéfaktor, iværksat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Et samarbejde med Campbell & Co kan jeg kun anbefale, idet både engagement og indsigt er i top.”

– Jesper Ellegaard, CEO Pure H2O

© 2010 All rights reserved

Tekst og koncept:

Josefine Campbell, Campbell Co & Jesper Ellegaard, Pure H2O

Tags: Afrika, H2O

Comments are closed.