Campbell Co ApS

Article from the Danish CSR Magazine

 

 

(Sorry, this is only in Danish). Flere virksomheder sætter fokus på,  hvor meget mad de smider ud. Det er på høje tid,  for madspildet i Danmark har nået et perverst niveau,  mener Josefine Campbell.

Udgivet af CSR.dk | 07.05.12 | Af Josefine Campbell, Campbell & Co | redaktion@horisontgruppen.dk
KOMMUNIKATION

 

 

Alle virksomheder med respekt for sig selv har været igennem et energieffektiviserings-forløb, nu er der flere, der tager hul på at optimere deres vandforbrug og madspild. Hvert år smides 1.3 milliarder ton mad ud. Heraf står Danmark for 0.54 millioner ton. Det svarer til, at en normal familie smider 10.000 kroner ud i skraldespanden hvert år. De danske professionelle storkøkkener står årligt for et samlet spild på 15.750 ton.

Der er således rigtig mange penge at spare ved at minimere madspildet. Vestas’ kantine i Ringkøbing har for eksempel sparet 250.000 kroner på et år – alene ved at minimere madspild. De er begyndt at måle og veje alt, der smides ud og i køkkenerne står der nu fade, hvor en halv peberfrugt og broccolistængerne kommer hen, i stedet for i affaldsspanden. For så kan det for eksempel bruges til at koge en fond eller lave en suppe. Brugerne får glæden af, at langt mere mad så bliver lavet helt fra bunden i stedet for på halvfabrikata.

Desuden er det perverst, hvor meget mad der smides ud. Specielt når vi ser det i forhold til, at vi kunne mætte verdens sultende munde tre gange med den mad, der smides ud. Der er cirka 1 milliard mennesker, der sulter ud af jordens samlede befolkning på cirka 7 milliarder. Omfanget af madspild svarer til, at man kunne brødføde 3 milliarder mennesker. Desuden udleder madspild enorme mængder CO2. Ifølge Concito svarer CO2-udledningen fra verdens madspild til den samlede CO2-udledning fra verdens transportsektor.

Agrotetch, som har sat fokus på problemet afholdt i sidste uge en konference om emnet, hvor jeg underviste deltagerne i, hvordan de skulle optimere den virksomhedsmæssige værdi af deres ’Stop madspild projekter’ – gennem ledelseskommunikation, medarbejder involvering og kommunikation til brugerne. Her er hovedpointerne fra indlægget:

1. Kommunikation er ikke bare det, man siger, det er også det, man gør.

2. Fokuser på ét klart budskab til én målgruppe

3. Involver dem, du vil kommunikere til og husk at dialog går begge veje

4. Sørg for at dit projekt er synligt. For eksempel gennem fysiske genstande.

5. Dokumenter din indsats med tal, billeder, citater, eksempler og alt hvad der er relevant.

6. Sørg for at sætte dig i din målgruppes sko og giv dem information og fortællinger, der er relevante for dem.

7. Husk at del dine gode historier og succeser med dine medarbejdere, brugere, ledelse etc.

Kilder: Miljøstyrelsens Forundersøgelse af madspild i Danmark – tal fra 2006 og 2010, Landbrug & Fødevarer – tal fra 2010, Concito, Miljøstyrelsen – tal fra 2008, Silvio Greco, Formand for Slow Fish Advisory Committee, 2010)

Comments are closed.